Rezultati projekta

Procenat korišćenja sertifikovanog semena oslikava nivo razvijenosti semenarstva neke zemlje. Poslednjih godina u Republici Srbiji opada upotreba sertifikovanog semena, posebno kod samooplodnih biljnih vrsta i to na prvom mestu pšenice i soje. Prema procenama i podacima, sa kojima raspolaže Semenarska Asocijacija Srbije, u 2020. godini, u Republici Srbiji, bilo je posejano oko 20% sertifikovanog semena soje, što predstavlja istorijski minimum za ovu biljnu vrstu. Situacija u Republici Srbiji je alarmantna, s obzirom da je u 2019. godini ovaj procenat iznosio oko 35%. Bez modernog oplemenjivanja, dobro organizovanog semenarskog sektora, jasne regulative iz ove oblasti, poljoprivredni proizvođači ne mogu očekivati uspešnu i profitabilnu proizvodnju,konkurentnost svog proizvoda, kao ni zdravstveno bezbednu hranu, uz očuvanje najvažnijeg resursa – životne sredine.

Projektnom će se se izraditi predlog modela za podršku upotrebe sertifikovanog semena, kao i strategija za povećanje upotrebe sertifikovanog semena u Republici Srbiji. Ovo je, sa jedne strane, direktno značajno za poljoprivredne proizvođače, a sa druge strane, može biti korisno pri kreiranju agrarne politike Republike Srbije.

U okviru ovog projekta su planirani sledeći rezultati:

  • Podaci vezano za procenat korišćenja/nekorišćenja sertifikovanog semena, – Rezultati ankete;
  • Rezultati parametara efekta setve sertifikovanog semena soje u odnosu na setvu “semena sa tavana” – ogled na parceli poljoprivrednog proizvođača i na oglednom polju PSS Institut Tamiš, Pančevo;
  • Preporuka za poljoprivredne proizvođače na osnovu rezultata ogleda (zaključci na osnovu rezultata ogleda);
  • Brošura, edukativno-promotivni liflet;
  • Časopis;
  • Edukovani savetodavci;
  • Edukovani poljoprivredni proizvođači (Povećanje kvaliteta i konkurentnosti domaćeg proizvoda);
  • Predlog mera/modela za podršku upotrebe sertifikovanog semena;
  • Izveštaj o realizaciji projekta.