Konferencija

Na Konferenciji biće predstaljen projekat, dobijeni rezultati, organizovaće se Panel diskusija sa temom mogućih mera i modela za povećanje upotrebe sertifikovanog semena, ostvarenja višeg prinosa poljoprivrednih kultura, kvalitetnijih i konkurentnijih poljoprivrednih proizvoda. 

Prezentacije:

NSajam_OCENA_2022.pdf

Dorada-semena-sigurnost-kvaliteta-semena_Igor-Tumbas.pdf

Gde-smo-i-kuda-dalje_Svetlana-Balesevic-Tubic.pdf

Korak-ka-odrzivom-razvoju_Biofor.pdf

Kvalitet-hrane-kvalitet-zivota_Jelena-Cvejic.pdf

Seme-sa-tavana-skrivena-opasnost-za-bezbednost-hrane_Olivera-Duragić.pdf

Nove-sorte-Put-ka-uspesnosti-i-odrzivosti-proizvodnje_Borislav-Kobiljski.pdf

Sistem-kontrole_Sandra-Bogdanovic.pdf