Edukacija za poljoprivredne proizvođače

Na edukaciji za poljoprivredne proizvođače će se predstaviti svi aspekti upotrebe sertifikovanog semena, u poređenju sa korišćenjem “semena sa tavana.