Događaji

Projektom je planirano organizovanje seminara, panel diskusija, kao i radionica u okviru kojih će se poljoprivredni proizvođači edukovali, vezano za sve značajne aspekte upotrebe sertifikovanog semena: sigurnost proizvodnje i profitabilnost, značaj inovacija u pogledu novih sorti i ublažavanja negativnih posledica klimatskih promena, racionalizacija upotrebe pesticida i direktan uticaj na očuvanje životne sredine, sa posebnim akcentom na osnovni prirodni resurs – zemljište. Upravo je u ovom segmentu projekat u potpunosti u saglasnosti sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024 godine. 

Pri završetku projekta održaće se Konferencija na kojoj će se izneti rezultati projekta kroz ekspertsko tumačenje i prezentaciju.

Edukacija za poljoprivredne proizvođače

Na edukaciji za poljoprivredne proizvođače će se predstaviti svi aspekti upotrebe sertifikovanog semena, u poređenju sa korišćenjem “semena sa tavana.

Pogledaj vise

Obuka za lica odgovorna za zdravstvenu i stručnu kontrolu

Na obuci će eksperti iz oblasti oplemenjivanja biljaka, zaštite bilja i tehnologije gajenja, održati predavanja, sa ciljem edukacije lica odgovornih za zdravstvenu i stručnu kontrolu za potpuno razumevanje veze značaja upotrebe sertifikovanog semena, kako bi lica odgovorna za zdravstvenu i…

Pogledaj vise

Konferencija

Na Konferenciji biće predstaljen projekat, dobijeni rezultati, organizovaće se Panel diskusija sa temom mogućih mera i modela za povećanje upotrebe sertifikovanog semena, ostvarenja višeg prinosa poljoprivrednih kultura, kvalitetnijih i konkurentnijih poljoprivrednih proizvoda.  Prezentacije: NSajam_OCENA_2022.pdf Dorada-semena-sigurnost-kvaliteta-semena_Igor-Tumbas.pdf Gde-smo-i-kuda-dalje_Svetlana-Balesevic-Tubic.pdf Korak-ka-odrzivom-razvoju_Biofor.pdf Kvalitet-hrane-kvalitet-zivota_Jelena-Cvejic.pdf Seme-sa-tavana-skrivena-opasnost-za-bezbednost-hrane_Olivera-Duragić.pdf Nove-sorte-Put-ka-uspesnosti-i-odrzivosti-proizvodnje_Borislav-Kobiljski.pdf…

Pogledaj vise