Ciljevi

Dobro organizovano semenarstvo podrazumeva korišćenje sertifikovanog semena u što višem procentu, kao i sorti visokog genetskog potencijala za rodnost. Jedino tako se mogu zadovoljiti očekivanja i zahtevi poljoprivrednih proizvođača, konzumenata, odnosno celokupnog društva, a to su: prinos, mogućnost izbora za poljoprivredne proizvođače, kvalitet semenskog materijala, bezbednost hrane, zdravlje ljudi, kao i održiva poljoprivreda. Jedan od ključnih faktora za očuvanje semenarstva na visokom nivou, jeste upotreba sertifikovanog semena. Najvažniji cilj projekta jeste Iznalaženje modela i strategije povećanja korišćenja sertifikovanog semena u Republici Srbiji, kao i podizanje svesti poljoprivrednih proizvođača o svim aspektima korišćenja sertifikovanog semena i njihovoj ulozi u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje principa održivosti.

Direktni ciljevi vezano za poljoprivrednu proizvodnju:

 • Povećanje „povrata“ novca oplemenjivačima – Inovacije u oplemenjivanju biljaka su glavni put za iznalaženje novih osobina, vrednosti i tolerantnosti sorti, koje jedine mogu da odgovore povećanom pritisku za prinosom, efikasnijom i stabilnijom proizvodnjom;
 • Sigurniji i kvalitetniji semenski materijal za poljoprivredne proizvođače kao preduslov za postizanje višeg prinosa i profita. Pojedina istraživanja pokazuju da ovo povećanje može iznositi i 10-30%;
 • Sprečavanje širenja korovskih biljaka putem semena;
 • Sprečavanje širenja bolesti koje se prenose putem semena;
 • Smanjenje upotrebe pesticida tokom vegetacije;
 • Veća zaštita korisnika semena i životne sredine, kroz kontrolisan tretman semena u profesionalnim doradnim centrima, pri čemu je značajno napomenuti potpuno zbrinjavanje ambalažnog otpada u saradnji sa profesionalnim doradnim centrima;
 • Povezivanje znanja zasnovanog na istraživanju i poljoprivredne prakse, transfer rezultata i edukacija savetodavaca – kvalitetnija usluga poljoprivrednim proizvođačima, kao i edukacija poljoprivrednih proizvođača – sigurnija proizvodnja, veće poverenje u struku, kvalitetniji proizvod, zadovoljstvo svih učesnika u lancu „Od njive do trpeze“.

Projektni tim

Nosilac projekta: PSS Institut Tamiš, Pančevo

 1. Zorica Repac (rukovodilac projekta)
 2. Maja Sudimac
 3. Dr Helena Majstorović
 4. Nenad Živković

Partner: Semenarska Asocijacija Srbije

 1. Prof. dr Svetlana Balešević Tubić (koordinator ispred partnera)
 2. Sandra Bogdanović