Anketa

Dosadašnjim sagledavanjem korišćenja „semena sa tavana“ od strane poljoprivrednih proizvođača, uočeno je da srednja i mala gazdinstva u najvećem procentu koriste „seme sa tavana“, dok razlozi niske upotrebe sertifikovanog semena upravo se nalaze u needukovanosti poljoprivrednih proizvođača o mogućim štetnim posledicama po njihovu proizvodnju, a i šire – na ceo agrarni sektor Republike Srbije. Projektne aktivnosti podrazumevaju sprovođenje šire ankete za prikupljanje informacija vezanih za opredeljenje poljoprivrednih proizvođača za korišćenje sertifikovanog ili ,,semena sa tavana”. Dobijene informacije će koristiti kao smernice u promovisanje značaja sertifikovanog semena.