Ciljevi i tim

Dobro organizovano semenarstvo podrazumeva korišćenje sertifikovanog semena u što višem procentu, kao i sorti visokog genetskog potencijala za rodnost. Jedino tako se mogu zadovoljiti očekivanja i zahtevi poljoprivrednih proizvođača, konzumenata, odnosno celokupnog društva, a to su: prinos, mogućnost izbora za poljoprivredne proizvođače, kvalitet semenskog materijala, bezbednost hrane, zdravlje ljudi, kao i održiva poljoprivreda.

Projektni tim
  • Zorica Repac (rukovodilac projekta)
  • Maja Sudimac
  • Dr Helena Majstorović
  • Nenad Živković
  • Partner: Semenarska Asocijacija Srbije
  • Prof. dr Svetlana Balešević Tubić (koordinator ispred partnera)
  • Sandra Bogdanović
Pročitaj više

Rezultati projekta

Procenat korišćenja sertifikovanog semena oslikava nivo razvijenosti semenarstva neke zemlje. Poslednjih godina u Republici Srbiji opada upotreba sertifikovanog semena, posebno kod samooplodnih biljnih vrsta i to na prvom mestu pšenice i soje. Prema procenama i podacima, sa kojima raspolaže Semenarska Asocijacija Srbije, u 2020. godini, u Republici Srbiji, bilo je posejano oko 20% sertifikovanog semena soje, što predstavlja istorijski minimum za ovu biljnu vrstu. Situacija u Republici Srbiji je alarmantna, s obzirom da je u 2019. godini ovaj procenat iznosio oko 35%.

Pročitaj više

Aktivnosti

Štampani materijal

Štampani informativno-edukativni materijal u vidu brošure, lifleta i časopisa, doprineće podizanju svesti o značaju upotrebe sertifikovanog semena, ne samo direktnih korisnika, odnosno poljoprivrednih proizvođača, već i šire javnosti.